Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6195 – Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV) Text av betydelse för EES