Писмен въпрос E-3117/09, зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Защита на животните в Гърция