Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)