Регламент (ЕО) № 699/2009 на Комисията от 31 юли 2009 година за забрана на риболова на гренландска камбала във води на ЕО от зони IIa и IV; води на ЕО и международни води от зона VI от страна на съдове под флага на Испания