Писмен въпрос E-003881/11 Robert Rochefort (ALDE) до Комисията. Мерки на ЕС за защита на потребителите срещу рискове, свързани с консумацията на аспартам