Писмен въпрос E-0352/09, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Информация относно усвояването на средствата по програмата Интелигентна енергия — Европа от страна на община Мачерата (Италия)