Писмен въпрос E-0631/07 зададен от Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN) на Комисията. Реформата на пазара на плодове и зеленчуци