Писмен въпрос E-5552/08 зададен от Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) на Комисията. Отвеждане на вода от язовир Портийо към устието на река Кастрил в провинция Гранада (Испания)