Писмен въпрос E-008490/11 Nuno Teixeira (PPE) до Комисията. Програми за европейско териториално сътрудничество — междурегионален раздел (раздел В)