Писмен въпрос E-2207/10, зададен от Diogo Feio (PPE) на Комисията. Неправомерно използване на средства на Общността, предназначени за най-бедните региони, за финансиране на проекти в Лисабон