Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. # Joséphine Arpaillange и други срещу Комисия на Европейските общности. # Публична служба - Наемане. # Дело F-104/06. TITJUR Arpaillange и др./Комисия