Mål T-224/14: Tribunalens dom av den 30 juni 2016 – CW mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien — Frysning av tillgångar — Förlängning — Rätt till egendom — Proportionalitet — Oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna — Maktmissbruk — Utomobligatoriskt skadestånd)