Писмен въпрос E-6593/08 зададен от Sajjad Karim (PPE-DE) на Комисията. Правата на европейските морски лица в ЕС