Писмен въпрос E-3586/07 зададен от Claude Moraes (PSE) на Съвета. Права на лицата с двойно гражданство в областта на издаването на визи