Писмен въпрос P-0027/07 зададен от Ivo Belet (PPE-DE) на Комисията. Придобиване на футболни клубове от слабо познати инвеститори