Mål T-363/06: Talan väckt den 5 december 2006 – Honda Motor Europe Ltd mot harmoniseringsbyrån – SEAT (MAGIC SEAT)