Lieta T-363/06: Prasība, kas celta 2006. gada 5. decembrī — Honda Motor Europe pret ITSB — SEAT ( MAGIC SEAT )