Asia T-363/06: Kanne 5.12.2006 — Honda Motor Europe v. SMHV