Kohtuasi T-363/06: 5. detsembril 2006.  aastal esitatud hagi — Honda Motor Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet