Дело T-363/06: Иск, предявен на 5 декември 2006 г. — Honda Motor Europe с/у СХВП — SEAT (MAGIC SEAT)