Регламент (ЕО) № 917/2008 на Комисията от 18 септември 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец септември 2008 година в рамките на тарифната квота, открита с Регламент (ЕО) № 979/2007 за свинското месо