Регламент (ЕО) № 941/2007 на Комисията от 7 август 2007 година относно издаването на лицензии за износ по система Б в сектора на плодовете и зеленчуците (пpаскови)