Писмен въпрос E-7624/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Ролята на ЕС в отношенията между Китай и САЩ