Verordening (EEG) nr. 2391/71 van de Raad van 8 november 1971 betreffende de toepassing van Aanbeveling nr. 1/69 van de Associatieraad houdende vaststelling van de methoden van administratieve samenwerking op douanegebied voor de toepassing van de Overeenkomst waarbij een Associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko