Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2391/71, 8. november 1971, assotsiatsiooninõukogu soovituse nr 1/69 (pädevate asutuste koostöömeetodite kindlaksmääramiseks tollisektoris Euroopa Majandusühenduse ja Maroko Kuningriigi vahel assotsiatsiooni loomise lepingu rakendamiseks) rakendamise kohta