Писмен въпрос E-0267/07 зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Африка 3: Засилване на инициативите, целящи да подпомогнат образованието, снабдяването с питейна вода, развитието на селските райони, борбата срещу бедността, новаторството в предприятията, снабдяването с хранителни продукти и малките предприятия