Писмен въпрос E-4426/07, зададен от Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Комисията. Интересът на детето след международен развод