Писмен въпрос P-5662/08 зададен от Thomas Ulmer (PPE-DE) на Комисията.Дойче Телеком (Deutsche Telekom)