Регламент (ЕО) № 1113/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти