Бюджетен контрол на средствата на ЕС в Афганистан Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2009 г. относно бюджетния контрол на средствата на ЕС в Афганистан (2008/2152(INI))