2008/649/ЕО: Решение на Комисията от 3 юли 2008 година за приемането на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на разтвори на карбамид и амониев нитрат с произход от Русия