TITJUR Ordonanța președintelui Tribunalului din 10 iunie 2011. # Eurallumina SpA împotriva Comisiei Europene. # Măsuri provizorii - Ajutoare de stat - Decizie prin care ajutorul este declarat incompatibil cu piața comună și se dispune recuperarea sa - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței. # Cauza T-207/07 R. Eurallumina/Comisia