Определение на председателя на Общия съд от 10 юни 2011 г.