Писмен въпрос E-0702/09, зададен от Ingeborg Gräßle (PPE-DE) на Комисията. Ремонт на църква във Фекетич, Сърбия