Държавна помощ — Белгия — Държавна помощ SA.38393 (2016/C) (ex 2015/E) — данъчно облагане на пристанищата в Белгия — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюзТекст от значение за ЕИП$