Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4320 — ONEX Corporation/AON Warranty Group) Tekst mający znaczenie dla EOG