Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4320 — ONEX Corporation/AON Warranty Group) EØS-relevant tekst