Дело C-17/08 P: Определение на Съда (осми състав) от 6 февруари 2009 г. — MPDV Mikrolab GmbH/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (Обжалване — Марка на Общността — Регламент № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква в) — Отказ да се регистрира марката — Словна марка manufacturing score card — Описателен характер)