Писмен въпрос P-4720/10 Sergio Berlato (PPE) до Комисията. Трафик на бездомни кучета