Писмен въпрос E-3846/08, зададен от Emmanouil Angelakas (PPE-DE) на Съвета. Финансиране на политически партии от предприятия