Решение на Съда (втори състав) от 27 октомври 1977 г.