Писмен въпрос E-0791/09, зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Ограничаване на привилегиите на лобистки организации, които отказват да се регистрират в доброволния регистър на лобистките организации, и възможности за постигане на повече прозрачност при регистрация