Teade, millega täiendatakse Poola Vabariigi valitsuse teadet seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta Bestwina-Czechowice piirkonnas (2020/C 83/07) 2020/C 299/06