Дело C-513/07 P: Жалба, подадена на 21 ноември 2007 г. от AGC Flat Glass Europe SA, предишен Glaverbel SA срещу решението на Първоинстанционния съд (втори състав), постановено на 12 септември 2007 г. по дело T-141/06, Glaverbel SA/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП)