Писмен въпрос E-2465/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Плосък данък