Vec F-61/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z  24. apríla 2008 – Dalmasso/Komisia (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Prijímanie — Zaradenie do funkčnej skupiny — Žiadosť o opravu zaradenia a odmeňovania stanoveného pri prijímaní — Bývalý pomocný zamestnanec zamestnaný ako zmluvný zamestnanec — Článok 3b a článok 80 ods. 2 a 3 PZOZ — Pracovné úlohy patriace do rôznych funkčných skupín — Rovnosť zaobchádzania — Nedôvodná žaloba)