Cauza F-61/05: Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 24 aprilie 2008 — Dalmasso/Comisia Comunităților Europene (Funcție publică — Agenți contractuali — Recrutare — Încadrare în grupa de funcții — Cerere de revizuire a încadrării și a remunerației stabilite la momentul recrutării — Fost agent auxiliar angajat ca agent contractual — Articolul 3a și articolul 80 alineatele (2) și (3) din RAA — Atribuții ale diferitelor grupe de funcții — Egalitate de tratament — Acțiune neîntemeiată)