Lieta F-61/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 24. aprīļa spriedums — Dalmasso /Komisija (Civildienests — Līgumdarbinieki — Pieņemšana darbā — Klasificēšana funkciju grupā — Lūgums pārskatīt klasifikāciju un atalgojumu, kas tika noteikts, pieņemot darbā — Agrākā palīgdarbinieka pieņemšana darbā par līgumdarbinieku — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3. a pants un 80. panta 2. un 3. punkts — Dažādām funkciju grupām atbilstoši uzdevumi — Vienlīdzīga attieksme — Nepamatota prasība)