Asia F-61/05: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 24.4.2008 — Dalmasso v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Luokitteleminen tehtäväryhmään — Palvelukseen ottamisen yhteydessä vahvistettujen tehtäväryhmään luokittelemisen ja palkkauksen tarkistamista koskeva vaatimus — Entinen ylimääräinen toimihenkilö, joka otettiin palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artikla ja 80 artiklan 2 ja 3 kohta — Eri tehtäväryhmille kuuluvat työtehtävät — Yhdenvertainen kohtelu — Perusteeton kanne)