Kohtuasi F-61/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 24. aprilli 2008 . aasta otsus — Dalmasso versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Töölevõtmine — Tegevusüksusesse määramine — Töölevõtmisel määratud palgaastme ja töötasu ülevaatamise taotlus — Endine abiteenistuja, kes võeti tööle lepingulise töötajana — Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 80 lõiked 2 ja 3 — Mitme tegevusüksuse alla kuuluvad ülesanded — Võrdne kohtlemine — Põhjendamatu hagi)